Tolk & Vertaalbureau Ovreuropa

Het inschakelen van een tolk wordt onder andere veelvuldig gedaan bij strafzaken en asielzaken. Hierbij kunnen zowel advocatuur, justitie, politie als vreemdelingen een tolk vragen om de communicatie tussen de vreemdtalige en diverse instanties/hulpverleners mogelijk te maken. Wij Tolken en Vertalen in de Talen >>

Koerdisch Sorani
Koerdisch Bahdini
Arabisch

Tolken van Tolk & Vertaalbureau Ovreuropa kunnen met u meegaan naar de politie, het Huis van Bewaring en de Rechtbank om ter plekke simultaan of consecutief te tolken. Het is immers voor de allochtone verdachte, zijn advocaat, de politie en voor Justitie van belang dat de allochtone verdachte wordt bijgestaan door een deskundige tolk in de des gewenste taal. Een tolk van Tolk& Vertaalbureau Ovreuropa

heeft de benodigde ervaring en deskundigheid en is daarnaast ook op de hoogte van de verschillen in taal, cultuur en rechtsgang. Overigens worden, in toegevoegde strafzaken, de kosten van de tolk wordt door Justitie vergoed.